مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - عبدصالح خدا
پس از فتح خرمشهر، امام فرمودند كه لب تمام طول مرزها بایستید و یك صف دفاعی تشكیل دهید و داخل مرزها نروید. نگفتند جنگ را تمام كنید. گفتند: "با حالت تدافعی مطلق، لب مرزها بایستید."
کد خبر: ۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷