برچسب ها - مورگان شوستر

روز هشتم آذر1290 دولت روس طی اولتیماتومی 48 ساعته به دولت ایران، خواستار اخراج مورگان شوستر از ایران شد. پس از پذیرفتن اولتیماتوم چندی بعد مجلس دوم نیز منحل گردید. این عمل بارقه‌های امید را در دل مردم رو به خاموشی برد و روحیه مشروطه خواهان و ملیون به شدت تضعیف گردید. در این میان علمای تبریز اما دست به مقاومت زده با عمال و سالدات (نیروی نظامی روس) وارد نبرد شدند.
کد خبر: ۷۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

17 اردیبهشت 1290
کد خبر: ۲۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

کد خبر: ۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۲