تاثیر لابی صهیونیستی بر شواری امنیت

ترور دردناك دبیر كل سازمان ملل[داگ هامر شولد] هر چند در هاله ای از ابهام باقی ماند اما سایر دبیران كل سازمان ملل از پیام ترور داگ هامر شولد رمز گشائی كردند. پیام اسرائیل و لابی صهیونیستی به دبیران كل بعدی سازمان ملل این بود: هرگز به خطوط قرمز اسرائیل نزدیك نشوید و برای ملت فلسطین جان خود را به خطر نیاندازید!. لذا همه می دانند: هر دبیركلی كه منافع امریكا و رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار ندهد قطعا با مشكلاتی جدی مواجه می شود و امریكا اجازه نخواهد داد برای دوره دوم انتخاب شود. نمونه ان مخالفت امریكا با انتخاب مجدد پطرس غالی دبیر كل سابق سازمان ملل برای دور دوم بود.
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۷ - ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - 2015August 15
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر