پرونده "تطهیر ناشدنی"/بازخوانی وقایع 16 خرداد 1342

روزنامه شاهنشاهی قیام 15 خرداد را شورش كور خواند

روزنامه اطلاعات در صفحه دوم شماره 16 خرداد خود قیام 15 خرداد را شورش كور خواند: «این حوادث هر چه هست و هر هدفی دارد و هر كه آن را آفریده علی المجاله به یك اغتشاش كور انجامیده كه مانند نظائر این نوع اغتشاش تا وقتی كاملا منكوب قدرت مسلح شود مقداری ضایعات جبران ناپذیر جانی و مالی و معنوی و مادی برای مملكت و ملت باقی خواهد گذاشت. »
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۲ - ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - 2016January 24
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر