تطهیر ناشدنی

عزل و نصب در دربار پهلوی

حسین فردوست، رئیس دفتر ویژهٔ اطلاعات محمدرضا پهلوی درباره نقش پرون در عزل و نصب‌ها می‌گوید: پرون برای دوستان ایرانی‌اش پست می‌گرفت و برای دشمنان ترک پست. دامنه دستورات پرون همه عرصه‌ها را فرا می‌گرفت: اشخاص مهمی که در مراجع قضایی تحت تعقیب بودند (در رده وکیل و وزیر و امثالهم) گاه پرون خواستار راکد شدن و توقف پرونده‌هایشان می‌شد. در انتصابات مداخله جدی داشت و کار به جایی کشیده بود که دیگر برای عزل یا نصب یک مدیرکل به محمدرضا احتیاج نداشت و رأساً انجام می‌داد
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۴
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ ارنست پرون، دوست قدیمی محمدرضا پهلوی بود که از دوران تحصیل در سوئیس با او آشنا شده بود و بعد از به سلطنت رسیدن محمدرضا به دربار راه یافت. او اگرچه مسئولیت رسمی در دربار نداشت اما همیشه خواسته‌های خود را بر شاه تحمیل می‌کرد. به‌طوری‌که بسیاری از عزل و نصب‌های دولتی و غیردولتی توسط پرون انجام می‌شد.

حسین فردوست، رئیس دفتر ویژهٔ اطلاعات محمدرضا پهلوی در کتاب "ظهور و سقوط سلطنت پهلوی" درباره نقش پرون در عزل و نصب‌ها می‌گوید: پرون برای دوستان ایرانی‌اش پست می‌گرفت و برای دشمنان ترک پست. دامنه دستورات پرون همه عرصه‌ها را فرا می‌گرفت: اشخاص مهمی که در مراجع قضایی تحت تعقیب بودند (در رده وکیل و وزیر و امثالهم) گاه پرون خواستار راکد شدن و توقف پرونده‌هایشان می‌شد. در انتصابات مداخله جدی داشت و کار به جایی کشیده بود که دیگر برای عزل یا نصب یک مدیرکل به محمدرضا احتیاج نداشت و رأساً انجام می‌داد و تنها برای انتصاب وزراء و یا تحمیل نمایندگان مجلس به محمدرضا مراجعه می‌کرد و تحقیقا همه نظراتش برآورده می‌شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات