کد خبر: ۱۶۵۷
27 آبان 1356

تظاهرات ایرانیان مقیم پاریس علیه محمدرضا پهلوی

همزمان با ورود محمدرضا پهلوی و فرح از امريكا به فرانسه، تظاهرات ايرانيان مقيم پاريس عليه محمدرضا پهلوی شدت گرفت.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات