کد خبر: ۲۱۵۱
14 بهمن 1336

درگذشت احمد بهار

احمد بهار از مبارزان ضد استعماری عصر مشروطه و دوران رضاخان پهلوي در 68 سالگي بر اثر بيماری قلبی درگذشت.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات