مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ویژه‌نامه "روایت فجر"| برگی از خاطرات سرتیپ حسین ابیانه
سرتیپ حسین ابیانه می گوید: چهره نورانی و ملکوتی امام همه افراد را تحت تأثیر خود قرار داده بود. در بطن وجودی هر کدام از پرسنل شرکت‌کننده در آن بیعت، نوعی دلهره و اضطراب وجود داشت اما آن ملاقات و آن دیدار همه نگرانی‌ها را از آینده - که چه خواهد شد - از بین می‌برد. عشق، نشاط، نگرانی، التهاب همه این احساسات با هم مخلوط شده بود، تمام این لحظه‌ها غیرقابل وصف بود. امام خمینی بعد از ابراز احساسات پرسنل دقایقی را سخنرانی فرمودند و ضمن تشکر از حضور پرسنل نیروی هوایی، آن بیعت را آغاز پیروزی نهضت قلمداد کرده و نقطه عطفی در پیروزی نهضت اسلامی دانستند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۶ - ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - 2018February 08

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ 19 بهمن 1357 روز بسیار مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود. بیعت تاریخی نیروی هوایی ارتش با انقلاب و امام ضربه مهلکی به بدنه ارتش شاهنشاهی وارد کرد و زمینه امیدواری مردم برای پیروزی نهایی را فراهم کرد.

در کتاب  تاریخ شفاهی نیروی هوایی در انقلاب اسلامی " که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشرشده است به نقل از سرتیپ حسین ابیانه درباره برنامه‌ریزی همافران برای روز ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ آمده است: « مقدمات رژه در مقابل حضرت امام در مدرسه رفاه بعد از آن راهپیمایی بزرگی که در خیابان پیروزی توسط پرسنل نیروی هوایی انجام گرفته بود و با ورود امام به ایران در تاریخ ۱۲ بهمن ماه در دستور کار همه دوستان و همافران پایگاه‌های هوایی تهران قرار گرفت، و در واقع یک حرکت خودجوش و ابتکاری خلاق از سوی همافران و افسران انقلابی نیروی هوایی بود. فرماندهی این بیعت آقای محمد طاهری‌فر بود و هماهنگی و اطلاع‌رسانی با افسران به عهده آقای ابوالقاسم بدوی بود. بنده و سایر دوستان نیز مسئول خبر و اطلاع‌رسانی به کلیه همافران انقلابی پایگاه‌های هوایی تهران بودم.

قرار بر این شد که روز ۱۹ بهمن با هماهنگی دفتر امام در مدرسه رفاه، همه دوستان صبح روز ۱۹ بهمن به مدرسه علوی آمده و با تغییر لباس‌ها، انيفورم نظامی را بپوشند. بعضی از نیروها هم با خانواده‌هایشان آمده بودند و یک جمعیت انبوهی در خیابان ایران متمرکز شد و سرتاسر خیابان ایران بسته شد. وقتی که پرسنل نیروی هوایی با لباس نظامی از مدرسه علوی بیرون آمدند، فریاد الله‌اکبر مردم به هوا برخاست، نه گروهان همه صف در صف منظم و یکپارچه - هفت نفر جلوی بقیه ستون‌ها منظم در طول خیابان ایران گویا قرار بود یک رژه کاملا بزرگ نظامی انجام گیرد. اکثر مردم که در خیابان ایران سکونت داشتند، با فریاد فرمانده کل قوا، خمینی روح خدا، از منازل‌شان بیرون آمده بودند. بعضی از مردم با دیدن این صحنه اشک شوق می‌ریختند. یک فضای خاص و عرفانی در وجود همه کسانی که در آن محل حضور داشتند به وجود آمده بود. رژه نظامی پرسنل تا داخل حیاط مدرسه رفاه با عشق، شور و ایمان وصف‌ناپذیری انجام گرفت. آقای محمد طاهری‌فر فرمان خبردار و به راست نظر را صادر کرد. پاهای پرسنل تا بالاترین نقطه بالا آمد و به زمین خورد. تمام نیروها در تمام حیاط منظم و منسجم در یک حالت نظامی در مقابل پنجره‌ای که قرار بود امام خمینی در آنجا حاضر شوند قرار گرفتند. با حضور امام ضمن حفظ حالت نظامی اشک شوق از دیدگان پرسنل جاری گشت، گویی قلب‌ها از جا کنده می‌شد.

هیچ زمان از دوران زندگی‌ام برایم اتفاق نیفتاده بود. چهره نورانی و ملکوتی امام همه افراد را تحت تأثیر خود قرار داده بود. در بطن وجودی هر کدام از پرسنل شرکت‌کننده در آن بیعت، نوعی دلهره و اضطراب وجود داشت اما آن ملاقات و آن دیدار همه نگرانی‌ها را از آینده - که چه خواهد شد - از بین می‌برد. عشق، نشاط، نگرانی، التهاب همه این احساسات با هم مخلوط شده بود، تمام این لحظه‌ها غیرقابل وصف بود. امام خمینی بعد از ابراز احساسات پرسنل دقایقی را سخنرانی فرمودند و ضمن تشکر از حضور پرسنل نیروی هوایی، آن بیعت را آغاز پیروزی نهضت قلمداد کرده و نقطه عطفی در پیروزی نهضت اسلامی دانستند.»


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر