مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۲۲۹۳
در اسناد لانه جاسوسی امریکا درباره تاسیس حزب خلق مسلمان آمده است: باب حمایت از شریعتمداری و حزبش گشوده است. با در نظر داشتن اتهامات علنی خمینی مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها در صدد شکاف انداختن در وحدت نهضت انقلابی هستند٬ هرگونه حرکت در جهت تماس با شریعتمداری باید توأم با دقت و حداکثر توجه به امنیت صورت پذیرد. فکر می‌کنیم که باید تصور روشن‌تری از موضع خود شریعتمداری در قبال تماس با آمریکا٬ به علاوه توقعاتش از این تماس داشته باشیم. سعی خواهیم کرد که این اطلاعات را به دست آوریم. در این کار٬ هدف ما همان طور که خمینی نسبت می‌دهد ایجاد شکاف در نهضت اسلامی و تضعیف آن خواهد بود تـا صـاحبان افکـار معقولانه‌تری بتوانند عرض وجود کنند.
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۱ - ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ - 2018February 24

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ برنامه‌ریزی سفارت امریکا برای پیشبرد اهداف امریکا در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. بنابر اسناد به دست امده از سفارت امریکا در تهران، حزب خلق مسلمان و ارتباط با سید کاظم شریعتمداری یکی از راه‌هایی بود که برای ایجاد اختلاف در انقلاب اسلامی و تقویت مخالفان امام خمینی مورد توجه امریکا بود.

در یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ 20 اردیبهشت 1358، به فاصله 75 روز بعد از تاسیس حزب خلق مسلمان آمده است:

سرّی

از: تهران 53023 به "کفالت گلگروف"

به: رئیس

هشدار ـ شامل منابع و شیوه‌های اطلاعاتی است ـ حساس

عطف به: الف. تهران 52799 ب. رئیس 430253 ج. تهران 52947 د. تهران 52969

1ـ تلگرام‌های مرجع همگی مربوط می‌شوند به گزارش‌هایی دال بر اینکه آیت‌الله شریعتمداری شاید بخواهد رابطه‌ای با دولت آمریکا داشته باشد.

2ـ به عنوان پیگیری تلگرام مرجع الف کفیل ریاست قرارگاه در یک مکالمه چهار نفره اجتماعی به تاریخ 19 اردیبهشت با حضور خودش٬ باروز٬ کارمندان سفارتخانه استمپل و تیلور٬ شـرکت کـرده٬ موضوع این مکالمه "ملاقات باروز با شریعتمداری" بود. باروز نسبت به این موضوع تقریبا بی‌میل نیست و در واقع فعالانه مشغول تهیه برگزاری یک ملاقات بین کارمندان سفارتخانه و شریعتمداری بود. او شریعتمداری را آخرین امید نجات تجارت آمریکا در ایران می‌داند. باروز از هشدار سفارتخانه در مورد صحبت با شریعتمداری خیلی خرده‌گیری می‌کند٬ به خاطر داشتن این نکته مهم است که ملاقات بـا شریعتمداری بنا به فکر باروز صورت پذیرفت و شریعتمداری آن را درخواست نکرده بود. باروز اساسا معتقد است که ما باید شریعتمداری را نرم کرده٬ مشوق دیدگاه‌های میانه‌روی او باشیم تا او احساس اطمینان نماید که در طرفداری خود از نظریه نیاز به ابقای بازرگانی خارجی در ایران از تأیید آمریکا برخوردار است.

باروز پیشنهاد کرد یک کارمند سفارتخانه به فرد واسطه‌ای که نام برده نشد و ملاقات او با شریعتمداری را ترتیب داده بود معرفی شود.

3ـ محاسبه مقدماتی ما در مورد آقای باروز این است که او برای کاری که در تلگرام مرجع ب شرح داده شده مناسب نیست. او احتمالا فکر می‌کند که این کار یک امر مربوط به سفارتخانه است که باید به دست خود سفارتخانه باشد. حقیقت امر فقط کمی با هدفی که آقای باروز می‌خواهد در این ملاقات‌ها در نظر گرفته شود اشتراک دارد. یعنی او می‌خواهد شریعتمداری را جلو بیندازیم که در برابر اقدامات ضد اجنبی٬ ضد بازرگانی خمینی مقاومت کند. همچنین ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که حدسیات تلگرام مرجع الف دقیقا منعکس‌کننده تمایلات شریعتمداری هست یا حتی مطمئن باشیم کـه شـریعتمداری خـود خواستار تماس با دولت آمریکاست.

4ـ اقدام از طریق اس. دی. جانوس / 13 نیز تا حدودی به همین ترتیب است. در این مورد حرکت از جانب یکی از زیردستان شریعتمداری انجام گرفت و باز هم نمی‌توانیم مطمئن باشیم که شریعتمداری آن را تأیید نماید.

5 ـ مع‌هذا باب حمایت از شریعتمداری و حزبش [حزب خلق مسلمان] گشوده است. با در نظر داشتن اتهامات علنی خمینی مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها در صدد شکاف انداختن در وحدت نهضت انقلابی هستند٬ هرگونه حرکت در جهت تماس با شریعتمداری باید توأم با دقت و حداکثر توجه به امنیت صورت پذیرد. فکر می‌کنیم که باید تصور روشن‌تری از موضع خود شریعتمداری در قبال تماس با آمریکا٬ به علاوه توقعاتش از این تماس داشته باشیم. سعی خواهیم کرد که این اطلاعات را به دست آوریم. در این کار٬ هدف ما همان طور که خمینی نسبت می‌دهد ایجاد شکاف در نهضت اسلامی و تضعیف آن خواهد بود تـا صـاحبان افکـار معقولانه‌تری بتوانند عرض وجود کنند. ما خواستار راهنمایی ستاد در رابطه با اعتبار این هدف از نظرگاه خط مشی هستیم.

6ـ شماره پرونده بعدا تعیین شود. تا تاریخ 20 اردیبهشت 58 در بایگانی ضبط گردد.»

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر