کد خبر: ۲۴۹۲
7 بهمن 1358

تحریکات چریک‌های فدایی در گنبد

ژاندارمری گنبد به اشغال چریک های فدایی خلق و گروهی به نام "مبارزین خلق ترکمن"در آمد
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات