پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ سازمان اطلاعات و امنیت كشور (ساواك) طی گزارشی در سال 1337 به یكی از فسادهای اقتصادی محمدرضا پهلوی اعتراف می‌كند.

متن این سند به شرح زیر است:

یكی از افسران مأمور وزارت گمركات و انحصارات اظهار داشته كه در حال حاضر آقای سرتیپ ضرغام وزیر آن وزارتخانه ماهیانه مبلغ 3000000 ریال به اعلیحضرت همایون شاهنشاه می پردازد.

افسر مزبور اضافه نموده كه در حال حاضر مأمورین وزارتخانه مزبور شخصاً اقدام به وارد كردن كالای قاچاق از خارج نموده به طوریكه در قسمت جنوب وارد كردن قاچاق برای قاچاقچیان نفعی ندارد زیرا مشابه همان كالا توسط مأمورین گمرك به قیمت ارزان تر در دسترس مشتریان و خریداران قرار می گیرد.

نامبرده گفته آقای سرتیپ ضرغام تاكنون چندین مرتبه اجناس سنگین قیمتی را به عنوان كادو به علیاحضرت ملكه مادر هدیه نموده و اغلب از شب‌ها نیز در مجالس عیش و طرب كه در باغ كوكب واقع در شمیران- سه راه ضرابخانه تشكیل می گردد شركت و به كسانی كه بانوان را به مشارالیه معرفی می نمایند به عناوین مختلف پول و مقام می دهد.

 

سندی از ساواك درباره فساد اقتصادی محمدرضا پهلوی