کد خبر: ۳۲۱۳
31 تیر 1331

استعفای حسن امامی از ریاست مجلس شورای ملی

يك روز پس از قيام خونين 30 تير و بركناري قوام السلطنه از نخست وزيري سيدحسن امامي، روحاني نماي درباري از رياست مجلس شوراي اسلامي استعفا داد.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات