مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تیری میسان متخصص انقلاب های رنگی درباره كودتای سبز علیه نظام جموری اسلامی نوشت: عملیات هدایت شده در سال 2009 در ایران را باید در لیست طولانی انقلاب های كاذب جهان قرارداد. ابتدا در سال 2007، كنگره آمریكا بودجه ای 400 میلیون دلاری به هماهنگ كردن تغییر رژیم در ایران اختصاص داد. این بودجه غیر از بودجه‌ی اختصاصی صندوق حمایت از دموكراسی، سازمان آمریكایی برای توسعه بین‌المللی، سیا و دیگر آژانس های آمریكایی بود. مشتری اصلی این بودجه ها عبارتند از: تشكیلات یكی از رؤسای جمهوری سابق ایران، خانواده پهلوی و مجاهدین خلق ایران(منافقین).
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۸ - ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - 2016June 15

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ مجله آلمانی "شوایتس" در مقاله ای تحت عنوان "ایران، آشوب ها را آمریكا مدیریت می‌كند" كه به همراه عكس از اوباما در حال سوزاندن نقشه‌ی ایران منتشر شده است، اسنادی را در خصوص دخالت مستقیم آمریكا در آشوب‌های تهران و اختصاص بودجه‌ 85 میلیون یورویی در همین رابطه منتشر كرد، كه بخش زیادی از آن به صدای آمریكا و رادیوفردا پرداخت شده بود تا برای فراخواندن به شورش و برنامه سازی هزینه كنند.


"تیری میسان" متخصص انقلاب های رنگی درباره كودتای سبز علیه نظام جموری اسلامی نوشت: عملیات هدایت شده در سال 2009 در ایران را باید در لیست طولانی انقلاب های كاذب جهان قرارداد. ابتدا در سال 2007، كنگره آمریكا بودجه ای 400 میلیون دلاری به هماهنگ كردن تغییر رژیم در ایران اختصاص داد. این بودجه غیر از بودجه‌ اختصاصی صندوق حمایت از دموكراسی، سازمان آمریكایی برای توسعه بین‌المللی، سیا و دیگر آژانس های آمریكایی بود. مشتری اصلی این بودجه ها عبارتند از: تشكیلات یكی از رؤسای جمهوری سابق ایران، خانواده پهلوی و مجاهدین خلق ایران(منافقین).


*** برگرفته از كتاب نقش آمریكا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در فتنه 88

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر