تحریم جشن میلاد حضرت علی(ع) در اعتراض به تبعید امام خمینی در سال 43

در گزارشی به تاریخ 30 آبان آن سال آمده است: «طبق اطلاع واصله از قم، در سال‌های گذشته میلاد مسعود حضرت علی(ع) آیات جلوس می‌کرده‌اند لیکن روز 43/8/27 نامبردگان جلوس نکرده و اشخاص را نپذیرفته‌اند. ضمنا سردرب صحن مطهر و بازار که در سال‌های قبل چراغانی می‌شده، چراغانی نشده و گویا به علت تبعید آقای خمینی به این عمل مبادرت نموده‌اند.»
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۴
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ تبعید حضرت امام خمینی به ترکیه در 13 آبان 1343، یکی از نقاط عطف نهضت اسلامی بود. در پی تبعید امام، اعتراضات اقشار مختلف جامعه به اشکال گوناگون به نمایش درآمد. دو هفته بعد از تبعید امام به ترکیه، درست در روز میلاد حضرت علی(ع)، علما، طلاب و مردم با تحریم جشن و شادمانی، اعتراض خود را به تبعید امام خمینی نشان دادند.

در گزارشی به تاریخ 30 آبان آن سال آمده است: «طبق اطلاع واصله از قم، در سال‌های گذشته میلاد مسعود حضرت علی(ع) آیات جلوس می‌کرده‌اند لیکن روز 43/8/27 نامبردگان جلوس نکرده و اشخاص را نپذیرفته‌اند. ضمنا سردرب صحن مطهر و بازار که در سال‌های قبل چراغانی می‌شده، چراغانی نشده و گویا به علت تبعید آقای خمینی به این عمل مبادرت نموده‌اند.»

سند
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات