مرکز اسناد انقلاب اسلامی

به روایت یوسف فروتن
صياد شيرازی گفت: می‌خواهيم با گروه حزب‌الله ارتش جلساتی داشته باشيم، اما از بنی‌صدر می‌ترسيم. نمیدانم كجا برويم که او خبردار نشود...
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۶ - ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - 2022April 18

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ نیروهای انقلابی ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال بازسازی ارتش برآمدند اما در دوران بنی‌صدر نیز همچنان با محدودیت‌هایی مواجه بودند. شهید صیاد شیرازی از جمله افسرانی بود که مورد غضب بنی‌صدر واقع شد بطوری که برای مدتی به فعالیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخت. در عین حال صیاد و جمعی دیگر از نیروهای معتقد و متعهد ارتش در جلساتی غیررسمی و مخفیانه در پی طرح‌ریزی برای سازماندهی تشکیلات نوین ارتش بودند.

 در این راستا سردار یوسف فروتن از اعضای اولیه شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن دوران  فرماندهی سپاه لرستان را برعهده داشت در خاطرات خود می‌گوید: در آن ایام سفری به تهران داشتم. امیر صياد شيرازی گفت: می‌خواهيم با گروه حزب‌الله ارتش جلساتی داشته باشيم، اما از بنی‌صدر می‌ترسيم. نمیدانم كجا برويم که او خبردار نشود.

جلسات شهید صیاد شیرازی با گروه حزب الله ارتش در لرستان

گفتم: به لرستان بياييد، آنجا جای مناسبی سراغ دارم؛ لذا به مدت سه روز آنها را که حدود 200 نفر بودند به باغی كه مكان آموزشی بود، بردم. اگر بنی‌صدر متوجه این سمينار می‌شد من و همه آنها را به دادگاه تحويل می‌داد. بعد از آن هر موقع آقای صيادشيرازی و غفراللهی و برادران ارتشی مرا می‌بينند، می‌گويند: در آن جلسات تشكيلات نوين و سازماندهی جدید ارتش چيده شد.

 

جلسات شهید صیاد شیرازی با گروه حزب الله ارتش در لرستان 


منبع: خاطرات سردار یوسف فروتن، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر