مرکز اسناد انقلاب اسلامی

"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد
دولت ایران را تشویق كنید تا بدون اینكه به هیچ وجه وابستگیش و احتیاجش به كمك و راهنمایی ارتش ایالات متحده آمریكا كم بشود٬ مسئولیت بیشتری در موردتكنیكهای مدیریت و برنامه ریزی و تشكیلات دهی كارمندان نظامی به عهده گیرد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۷ - ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - 2015November 07

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ «جوانهای عزیز! اسناد درس آموز لانه جاسوسی را بگیرید و بخوانید...دانشجویانی كه آنجا را گرفتند و فهمیدند كه لانه جاسوسی است با زحمت زیاد آن را استحصال كردند...اینها نشان می‌دهد كه امریكایی‌ها در هنگام اوج نهضت و پیروزی انقلاب دائم درحال توطئه علیه جمهوری اسلامی بوده اند؛ آمریكا این است.» این بخشی از توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان به مناسبت 13 آبان سالروز تسخیر سفارت آمریكا(لانه جاسوسی) است. بر همین اساس مركز اسناد انقلاب اسلامی از این پس به صورت روزانه، اقدام به انتشار اسناد استحصال شده از سفارت آمریكا می‌كند.

تلگرام

 از : سفارت آمریكا در تهران  محرمانه  تهران

 به : وزارت دفاع واشنگتن

 موضوع: هدف و عملكرد سفارت آمریكا در ایران

11 ژانویه 1978 (21 دی 1356)

 «از اینكه آن وزارتخانه اهداف و محدودیتها را به صورتی ثابت و غیرقابل تغییر شناسایی نكرده است متشكریم. ما مسایل مورد بحث در تلگرام ب را با دقت مطالعه كردیم.

 دركل ٬ مطالب آن به نظر ماواقع گرایانه وقابل دسترسی ومنطبق بااهداف مادرایران می باشد. با وجود این ما متن این بیانیه را برای در نظر گرفتن تغییرات و پیشرفتهای اخیر برای منطبق شدن كامل با اهدافمان كمی تغییر داده ایم.»

 در زیر٬ این بیانیه جدید را به طور كامل می آوریم:

متن تلگرام «ب»

1-رابطه سیاسی  اقتصادی

 بر مبنای اعتماد٬ اطمینان و احترام متقابل شامل: بند... ابقا وتقویت رابطه مبتنی بر اعتماد و اطمینانی كه با شاه پیداكرده ایم... گسترش محدوده تماسهای سفارتخانه با بخش‌های مهمی از جامعه ایرانی و انتخاب گامهایی برای حداكثر كردن تماس با نیروها و گروههایی كه در رابطه با مراكز مهم اثر در ایرانی كه به سوی مدرنیزه شدن پیش می‌رود هستند. این عمل موقعیتهایی را نیز شامل می‌باشد كه در اثر بعضی ساده نگری های دولت در مورد فعالیتهای سیاسی پیش می‌آیند. با در نظر گرفتن اینكه در بعضی از موارد ریسكهایی ممكن است پیش بیاید كه می بایست آگاهانه انتخاب و یا رد شوند.

 ... تشویق كردن آموزگار (نخست وزیر) و كابینه او برای ادامه برنامه های دراز مدت اقتصادی در ایران و برنامه ریزی یك طرح مشخص برای رسیدن به جهشهای اقتصادی.

 هنگامی كه به ناچار منابع نفتی رو به اتمام می روند در این رابطه تشویق كردن و پشتیبانی مقامات بانك توسعه بین المللی و ( IBRD) ایرانی برای كمك گرفتن متخصصین خارجی و شنیدن توصیه های منابع مناسب دیگر نیزقدمهای مؤثری است.... جهت تحت تأثیر قراردادن مقامات تصمیم گیرنده و نظریه پردازان ایرانی ٬ از سیاستها و موضعگیری های آمریكا در روابط فیمابین ٬ از حداكثر ظرفیت و امكانات دفتر اطلاعات آمریكا استفاده كنید.

2- رابطه قوی بین ایران و آمریكا در زمینه های غیرنظامی

 ... در ادامه صادرات قابل توجه نفت به آمریكا و وابستگان نزدیكش سیاست معتدل قیمت گذاری برای نفت را تنظیم و تشویق كنید.

سیاستها و برنامه های آمریكا را در مورد انرژی و احتیاج اقتصاد دنیا به نفت در سطوح قیمتهای قابل تحمل٬ توضیح دهید.

 ... ازدیاد سهم آمریكا در بازار تجاری ایران را آسان كنید و در این راه از قدرت دفتر سفیر نیز به عنوان پشتیبان استفاده كنید.

 ... اضافه كنید كه چگونه می توانیم قدمهای كمیسیون ارتباط ایران و آمریكا را مؤثرتر كنیم ٬ از جمله اینكه چطور بخش خصوصی آمریكا را بیشتر در بازار ایران تداخل دهیم.

 ... دكتر اعتماد و سازمان انرژی اتمی او را در رابطه با آخرین قرارداد اتمی بین ایران و آمریكا در جهت طرح عدم توسعه پرزیدنت مد نظر داشته باشید.

 ... برای آمریكا امتیازی در ایران در مورد جمع كردن اطلاعات ( جاسوسی) به دست آورید و پشتیبانی را در پاسخ به این امتیازات ادامه دهید. هر پیشنهاد را برای امتیازی Pro Quo liasion  (QUID) برای جدید به دقت سبك سنگین كنید تا مطمئن شوید كه باعث در خطر  انداختن پیشرویهای موجود نشوند.

 ... سعی كنید كه ایران را بیشتر در تلاشهای منطقه ای كه برای كم كردن كشت مواد مخدر كه در پاكستان و افغانستان صورت می گیرد شركت دهید تا عبور یا ورود مواد مخدر قاچاق از ایران كم شود.

 ... با وزارت علوم دولت ایران همكاری كنید تا جوانان ایرانی بیشتری برای تحصیل در آمریكا آماده شوند و به عمل آیند.

 ... موقعیتهای محصلین ایرانی را كه در پی تحصیل در آمریكا می باشند در موارد مناسب ارزیابی كرده و مشورت و تعلیم انگلیسی قبل از عزیمت را زیاد كنید.

 ... به وارد كردن فشار بر روی ایران در مورد پرداخت بدهیش كه در اثر غفلت خودش پیش آمده ادامه دهید.

3- در مورد روابط نظامی

 از جمله برنامه تجهیزات نظامی با احتیاط كامل با ایران همكاری كنید.

 ... یك تماس دائم با شاه و مشاوران اصلی نظامی اش در مورد احتیاجات نظامی اش برقرار كنید تا درخواست برای فروش لوازم نظامی غیر لازم ننماید.

 ... خریدهای خارجی تجهیزات نظامی حال و آینده ایران را به دقت سرپرستی كنید.

 ... فعالیتهای نمایندگان تولیدكنندگان اسلحه آمریكایی را به دقت دنبال كنید تامطمئن شوید كه آنها قوانین تازه فروش اضافی را در نظر می گیرند و دنبال راههایی می گردند تا تعداد آمریكایی ها را كه در رابطه با كنتراتچی های دفاعی در ایران كار می كنند تقلیل دهند.

 ... تجهیزات نظامی ما را در رابطه با حصول این اطمینان كه برای قوای مجاز نظامی ایران كافی باشند به دقت زیر نظر داشته باشید. البته این كار در چهارچوب راهنمای انتقال تجهیزات نظامی می باید عمل شود.

 ... همكاری نظامی ایران و آمریكا را دوباره امتحان كنید تا مطمئن شوید كه در چهارچوب قانون عمومی92-95 عمل می كنیم.

 ... دولت ایران را تشویق كنید تا بدون اینكه به هیچ وجه وابستگیش و احتیاجش به كمك و راهنمایی ارتش ایالات متحده آمریكا كم بشود٬ مسئولیت بیشتری در موردتكنیكهای مدیریت و برنامه ریزی و تشكیلات دهی كارمندان نظامی به عهده گیرد.

 ... برای آمریكا امتیازاتی در مورد پرواز بیش از حد هواپیماها در خاك و لنگراندازی كشتیهای نیروی دریایی در بنادر ایران به دست آورید.

 4- به دست آوردن موضع تعدیل شده ای برای ایران در منطقه

 دولت ایران را برای ادامه برخورد تعدیل شده با درگیریهای اعراب و اسرائیل و پشتیبانیش برای

 مذاكرات صلح ما در خاورمیانه تشویق كنید.

 ... به ایران دستیابی به یك رابطه مثبت با اسرائیل از جمله صدور نفت به آن كشور را توصیه كنید.

 ... ایران باید با هر تغییر و تحول دوباره ای در پاكستان مخالفت كند.

 ازهمكاری ایران باعربستان سعودی عمان و هرعرب دیگری درموردامنیت خلیج فارس حمایت كنید و در جریان تحولات امنیتی كه در عراق و دیگر كشورهای همسایه پیش می آید قرار داشته باشید.

 ... یك همكاری متعهدانه با افغانستان٬ پاكستان و هندوستان را در زمینه های سیاسی و اقتصادی تشویق كنید.

 ... ایران را تشویق كنید تا از سیاستهای اصلی ما در آفریقا حمایت كند.

 5- پیشرفت در اجرای برنامه حقوق بشر در ایران

 ... با شاه و دیگر مسئولان در موقعیت مناسبی راجع به سیاست حقوق بشر آمریكا كه روی بهبودی حقوق بشر متمركز شده باشد ( كه قابل دستیابی است) صحبت كنید و بگویید كه این امر مخالف تغییر در سیستم سیاسی می باشد ( چون ممكن است باعث دخالت خارجی باشد و مثمرثمر نباشد). اینكه یك تصویر عمومی بدی از ایران در این مورد می تواند چه اثراتی روی موضع و موقعیت بین المللی ایران در آمریكا و مناطق دیگر داشته باشد را در نظر بگیرید.

***

به گزارش مركز اسناد انقلاب اسلامی، در این سند سلطه بر بازار داخلی ٬ چپاول نفت ارزان ٬ تربیت مقامات تصمیم گیرنده به شكل آمریكایی ٬ سرپرستی ارتش ٬ گرفتن امتیاز جاسوسی و بالاخره حكومت كامل بر ایران، در دستور كار آمریكا قرار داشته است.

سند مذكور با صراحت تمام حكومت انحصاری آمریكا بر بازار ایران سرپرستی ارتش ایران٬ سوق دادن اندیشه ایرانیان در جهت سیاستهای آمریكا و بالاخره بر هدایت شاه مخلوع و دولت آموزگار در خط سیاست كاخ سفید تأكید می كند. خصوصاً قصد آن دارد كه شاه و دولت او در صف متحدان نزدیكتر اسرائیل در آیند. همچنین به عنوان یك برنامه عمل مشخص و مفید بر تماس هر چه بیشتر باجناحهای میانه روداخلی و مراكزمهم نیرو در ایرانی كه به اصطلاح مدرنیزه می شود اصراردارد و در جای دیگر بر جلب هر چه بیشتردانشجویان ایرانی به آمریكا و كنترل و تربیت آنها به شیوه آمریكایی تاكید می كند.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر