مرکز اسناد انقلاب اسلامی

موضوعات
نام مترجم: ابراهیم ایران‌نژاد آلانق و طیبه غفاری .
معرفی مترجم: