مرکز اسناد انقلاب اسلامی

گزارش ساواک از خلاصه سوابق مبارزاتی آیت‌الله مهدوی کنی

سندی از بی‌توجهی آیت‌الله مهدوی کنی به تهدیدات ساواک