مرکز اسناد انقلاب اسلامی

همانطور كه روی كار آمدن رضاخان به كمك انگلیسی‌ها صورت گرفت، خلع او از سلطنت نیزبه دستور آنها بود. ملكه پهلوی همسر رضاخان در این رابطه می‌گوید: "فروغی همراه انتظام به كاخ آمد و با رضا ملاقات كرد و قبل از اینكه رضا حرفی بزند فروغی می‌گوید انگلیسی‌ها قصد اخراج اعلی‌حضرت را دارند"
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۲ - ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ - 2016September 15
پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ همانطور كه روی كار آمدن رضاخان به كمك انگلیسی‌ها صورت گرفت، خلع او از سلطنت در 25 شهریور 1320 نیزبه دستور آنها بود. ملكه پهلوی همسر رضاخان در این رابطه می‌گوید: «وزیر دادگستری كه گویا از طرف انگلیسی ها ماموریت داشته است، به رضا می گوید بهترین كار این است كه دولت عوض شود و ذكاءالملك فروغی كابینه تشكیل دهد. رضا متوجه می‌شود كه این پیشنهاد از طرف انگلیسی‌هاست. به نصرالله انتظام دستور می‌دهد فورری فروغی را مطلع كند.

موقعی كه انتظام سراغ فروغی می‌رود ، مشاهده می‌كند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد با انگلیسی‌ها صحبت می‌كند. تلفنش كه تمام می شود به انتظام می گوید همین الساعه داشتم با سفیر انگلستان حرف می‌زدم كار اعلی‌حضرت شاه تمام شد. باید برود! انتظام می پرسد كجا برود؟ می گوید تبعید!

فروغی همراه انتظام به كاخ آمد و با  رضا ملاقات كرد و قبل از اینكه رضا حرفی بزند فروغی می‌گوید انگلیسی‌ها قصد اخراج اعلی‌حضرت را دارند؛ بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلی‌حضرت شاه به نفع فرزندشان از سلطنت كناره‌گیری كنند و اینطور نباشد كه انگلیسی‌ها اقدام كنند! »

***برگرفته از كتاب " دربار به روایت دربار"
 
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر