نقش انگلیس در پرونده‌ی هسته­‌ای ایران

قیمت پشت جلد 304000
۲۱,۲۸۰ تومان

توضیحات و مشخصات

از همان ابتدا که پرونده‌ي هسته‌اي ايران مطرح شد دولت انگليس يکي از دولت‌هاي فعال جهت محروم‌ساختن جمهوري اسلامي ايران از حق هسته‌اي خود بوده است. هنگامي که جمهوري اسلامي بر حق غني‌سازي اورانيوم تأکيد ورزيد، دولت انگليس با کمک نظام سلطه‌ي جهاني پرونده‌ي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل انتقال داد و از آن طريق فشارها و تحريم‌هايي را بر ملت ايران وارد ساخت. از سوي ديگر اين کشور به‌دلايل چندي سعي در پيشبرد اهداف خود از طريق ديپلماسي عمومي دارد، که از جمله‌ي آنها مي‌توان مشروع‌بودن، کم‌هزينه‌بودن، اقناع‌پذيربودن اين روش اشاره کرد. اين کشور کليه‌ي اقدامات خود را همچون آمريکا در دو امر خلاصه مي‌کند: 1- ترديد نسبت به نيّات و اهداف ايران در پيگيري برنامه‌ي صلح‌آميز هسته‌اي 2- مخاطره‌آميزجلوه‌دادن برنامه‌ي هسته‌اي ايران براي آينده‌ي جهان.

پدیدآورندگان