پرونده هسته ای و ابعاد پیدا و پنهان آن

۹,۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

یكى از پیشرفته ترین دانشها و فناوریهاى دوران معاصر، دانش و فناورى هسته اى است كه طیف وسیعى از دانشهاى گوناگون را دربر میگیرد و دستاوردهاى آن در زمینه هاى گوناگون همچون پزشكى، كشاورزى، تولید برق، صنایع غذایى، اكتشاف نفت و... كاربرد داشته و تصور اینكه دانش هسته اى  فقط براى تولید برق و انرژى مىباشد، تصور صحیحى نیست.صنعت هسته اى كشور طى چند دهه گذشته، فراز و نشیبهاى فراوانى را پشت سر گذاشته است. طى این مدت، صدها تن از متخصصین و كارشناسان رشته هاى گوناگون دانشگاهى، دست به دست هم داده تا این صنعت شكوفا گردد و به بار بنشیند. البته همواره این مسیر با سختى ها و كارشكنى هاى فراوانى از جانب دشمنان نظام جمهورى اسلامى ایران، همراه بوده است. بعضى اوقات تعدادى از مسئولین دستاندركار نیز متوجه نقشه هاى بیگانگان براى به تعطیلى كشاندن صنعت هسته اى كشور نمى شدند و با آنان همراهى مى كردند. با همه ى این مشكلات و ناملایمات، فداكارى برخى عناصر مؤمن و ازخودگذشته، باعث رشد و اعتلاى صنعت هسته اى كشور شد و دستاوردهاى بزرگى همچون دستیابى به غنىسازى 20 درصد، برپایى راكتور آبسنگین اراك، راه اندازى سایت فردو، تولید سانتریفیوژهاى نسل جدید و... ازجمله ثمرات تلاشهاى خالصانه ی آنان بود. این پیشرفتها باعث شد تا دشمنان خبیث و سرسخت نظام جمهورى اسلامى ایران یعنى آمریكا، انگلیس و رژیم صهیونیستى به فكر مقابلهی جدى با جمهورى اسلامى افتادند و با همكارى سازمانهاى جاسوسى سه كشور، طرح خرابكارى هاى گوناگون در سایتهاى هسته اى  كشور و شناسایى و ترور دانشمندان هسته اى كشور در دستور كار آنان قرار گرفت. پس از چندى، تروریستهاى وابسته به سازمانهاى جاسوسى سیا و موساد، اقدام به ترور شهیدان شهریارى، علیمحمدى،احمدى روشن و رضائى نژاد نمودند.برعكس تصور دشمن، این خرابكارىها و ترورها نه تنها باعث كندشدن كارها نشد، بلكه شوق دانشجویان جوان براى پیوستن به صنعت هسته اى كشور را نیز دوچندان كرد. درنتیجه ى پیشرفتهاى هر روزه صنعت هسته اى  و دستیابى به فراورده ها و ابتكارات جدید، شاهد تولید، نصب و راه اندازى 19 هزار سانتریفیوژ بودیم.طى دو سال گذشته، كشورهاى غربى به سردمدارى آمریكا، تحریم هاى گستردهاى را علیه جمهورى اسلامى ایران اعمال كردند تا با خسته كردن مردم ما، آنان را وادار كنند از حقوق هسته اى خود چشم بپوشند كه نتوانستند به این هدف دست پیدا كنند. اما در دولت یازدهم دور جدیدى از تلاشهاى دیپلماتیك تحت عنوان مذاكرات ژنو انجام گرفت كه باعث حاشیه سازى هاى بسیارى شد.در این كتاب ضمن مرور اجمالى مذاكرات هسته اى در دولت آقاى خاتمى و دولت آقاى احمدى نژاد، به رویكرد هسته اى دولت آقاى روحانى پرداخته، مذاكرات ژنو و مسائل پیرامونى آن نیز مورد كنكاش و بررسى قرار گرفته است. امید كه این تلاش مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.مركز اسناد انقلاب اسلامی در راستای روشن كردن ابعاد مختلف پرونده ی هسته ای ایران و افشای ماهیت اقدامات دشمنان كینه توز انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار این اثر كرده است.