سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران(1343-1341)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

رژيم شاه بعد از كودتاي 28 مرداد، همواره فاصله‌ي خود را با مردم بشتر كرد و به قدرت آمريكا وابسته‌تر شد و در مدت كوتاهي به رژيمي مستبد و وابسته تبديل گرديد. مهرماه 1341 نقطه‌ي آغازين مبارزه‌ي مرجعيت شيعه با استبداد شاه و استعمار آمريكا بود. بعد از آن، تحريم رفراندوم انقلاب سفيد، تحريم عيد نوروز 1342، حمله به مدرسه‌ي فيضيه، دستگيري امام‌خميني و قيام 15 خرداد، آزادي امام‌خميني در 1343 و تشديد مبارزات ضدرژيم و سرانجام موضع صريح امام‌خميني عليه تصويب قانون مصونيت مستشاران آمريكايي و تبعيد معظم‌له، نقطه‌ي عطفي در مبارزات ضدسلطه و استبداد بود. در اين كتاب سعي شده با استناد به اسناد و اطلاعات جديد، بازخواني مجددي از سه سال ستيز مرجعيت شيعه با استبداد شاه و سلطه‌ي آمريكا ارائه شود. در اين كتاب بسياري از اشتباهات تاريخي مشهور اين سه سال (43ـ41) بر مبناي اسناد، تصحيح شده، بعضي از باورهاي رايج شده به چالش كشيده مي‌شود. از ديگر امتيازات اين كتاب اين است كه تمام ادعاهاي آن مستند است.