مدل رهبری امام خمینی (الگویی برای مدیران در نظام اسلامی)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

امام‌خمینی(ره) از شخصیت‌های ‌برجسته و بی‌نظیری هستند كه سبك رهبری‌شان برای رسیدن به اهداف توحیدی شكل یافته است. مبانی تفكر امام بر شالوده‌ی یك سنت تاریخی و طولانی از صدر اسلام قرار گرفته كه این اندیشه با شناخت عمیق از قرآن و سنت نبوی و ولایی در پیوند علم و دین و به تعبیر بهتر حكومت و مدیریت دینی در ظهور جمهوری اسلامی تجلی یافته است. بنابراین بسیار بجا خواهد بود كه شاخص‌های ‌رهبری ایشان الگو قرار گیرد و با پیروی از چنین سرمشق موفقی، مسلمانان عظمت ازدست‌رفته‌ی خود را بازیابند. همچنین اندیشه و پژوهش در سیره‌ی نظری و عملی ایشان به‌عنوان الگویی جامع از یك رهبر دینی می‌تواند گامی به‌سوی خودشناسی مدیران، و مقدمه‌ای برای اصلاح رفتار و سبك رهبری و مدیریت آنان براساس معیارهای علمی و اسلامی شود.