خاطرات آیت الله احمدی میانجی

۳۲,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

... ايشان در شمار عالمان و برگزيدگان بودند كه علم را با عمل، و تقوا را با جهاد، و فقاهت را با تبليغ دين، و برجستگي رتبه‌ي دانش و تحقيق را با كمال فروتني و زهد و كم‌توقعي درهم آميخته و در عرصه‌ي دين و معنويت همچون ميدان حضور و نشاط انقلابي، از پيشروان و گوي سبقت‌ربودگان بودند... مقام معظم رهبري 22/6/1379