تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران(جلد چهارم)

حسین احمدی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این اثر تاریخ تحوّلات جمهوری اسلامی ایران را از آغاز جنگ تحمیلی در 31 شهریور 1359 تا عزل بنی‌صدر در اول تیرماه 1360 بررسی و تحلیل نموده است. تحوّلات مهمی در این دوره‌ی تاریخی رخ داده است که تهاجم گسترده‌ی ارتش بعثی به ایران، بحران‌آفرینیِ ضدانقلاب برای جلوگیری از تثبیت نظام جمهوری اسلامی، مقاومت ایران در برابر تجاوز نظامی عراق، سقوط خرمشهر، واکنش‌های بین‌المللی به حمله‌ی عراق بر ضد ایران و حوادثِ منجر به استیضاح و عزل اولین رئیس‌جمهور ایران از مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌رود‌.