تاریخ تحلیلی دولت نهم(جلد دوم)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

غرض نه مدح و تقديس يک دولت است و نه هجو و سياه‏نمايي آن. در اينجا هدف بازخواني و واکاوي يک تجربه است براي فردا؛ فردايي که مي‏بايست استوارتر از ديروز رقم بخورد. فراز و نشيب‏هاي گذشته، چراغ راهي است که مي‏بايست راه را به سوي آينده بگشايد و اين رسم شريعت ماست که مؤمنانش را به مطالعه در تاريخ دعوت مي‌كند و آنان را به پندگيري و تجربه‏اندوزي از تاريخ دعوت مي‏نمايد. سوم تير آن‏قدر حرف براي گفتن دارد که مي‏سزد کتاب‏هاي متعدد براي تحليلش به رشته تحرير درآيد. سوم تير فقط احمدي‏نژاد نيست، پديده‏اي است که در مقطعي مشخص از تاريخ و با عقبه و بسترسازي‏هاي مشخص رخ مي‏نماياند و البته احمدي‏نژاد در اين ميان شخصيتي کليدي و تعيين‌کننده است. جريان انقلابي با بازخواني آن روزها عوامل و نقش‏آفريني‏هايي را درک مي‏کند که سوم ‏تير را در ميان انبوه نااميدي‏ها و يأس‏ها رقم زد. سوم تير به يک معنا انقلابي ديگر بود در انقلاب اسلامي و به معنايي ديگر بازگشتي بود تمام‌عيار به آرمان‏ها و اهداف بلند انقلاب.