تقی شهرام به روایت اسناد ساواک

۱۳۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

نام تقی شهرام، برای کسانی کد حرکت ها و مبارزات سازمان ها و گروه های مسلح دهه های چهل و پنجا شمسی را پیگیرانه دنبال کرده اند فرابندی دوسویه را تداعی می کند:نخست پیشبرد ماهرانه استحاله در مبانی اعتثادی سازمان مجاهدین خلق تحت عنوان «تغییر ایدئولوژی از اسلام و تشیع به مارکسیسم-لنینیسم»  و دوم حذف فیزیکی مخالفان فعال این روند، به خصوص قتل فجیع شریف واقفی و ترور صمدیه لباف.کتاب حاضر دربردارنده ی همه ی فصول زندگی سیاسی تقی شهرام است- از بدو عضو گیری به وسیله موسی خیابانی در پاییز سال 1348 تا اعدام وی در تابستان 1359. تشابه تاکتیک ها و ترفند های تقی شهرام در دهه پنجاه و مسعود رجوی در دهه های شصت و هفتاد از مباحث برجسته این کتاب است.