چراغ روشنی بخش

جستاری بر مشی سیاسی علامه طباطبایی
۷۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

  حضرت استاد آیت‌الله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی و... که در حوزه‌ی علمیه‌ی قم، در شمار درخشنده‌ترین گوهرها بود و به آن مدرسه‌ی اسلامیِ پربرکت، ارزش می‌بخشید، تنها به آن حوزه محدود نشده بود و به‌تدریج در همه‌ی حوزه‌های علمی و در همه‌ی محافل اسلامی و در سطح وسیع جامعه حضور خود را مجسم‌تر و برجسته‌تر می‌ساخت. معارفی که از زبان و قلم او بر صفحه‌ی دل‌ها و کاغذ‌ها نقش بسته بود از صد‌ها و هزارها زبان و با صد‌ها و هزار‌ها بیان در همه‌جا منتشر می‌گشت و به همه‌کس علم و معرفت می‌آموخت. اکنون این چراغ برافروخته  و روشنی‌بخش به خاموشی گراییده است؛ اما خورشیدِ طلوع‌کرده و عالم‌افروز اسلام می‌رود که همه‌ی زوایا را در این کشور فراگیرد. جامعه‌ی امروز به سمت همان سرمنزلی پیش می‌رود که او در اندیشه‌ي بلند خود آن را می‌دید و به‌سوی آن برمی‌انگیخت.»   سیدعلی خامنه‌ای 21/08/1361