فرهنگ و مدیریت جهادی

در جمهوری اسلامی ایران
۶۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

«جهاد عبارت است از تلاشى که در مقابل یک دشمنى‌ انجام می‌گیرد؛ هر جور تلاشى جهاد نیست. جهاد عبارت است از آن تلاشى که در برابر یک چالش خصمانه از سوى طرف مقابل صورت می‌گیرد؛ این جهاد است. آن‌وقت معناى مدیریّت جهادى در اینجا این است که توجّه بکنید که حرکت علمى کشور و نهضت علمى کشور و پیشرفت علمى کشور مواجه است با یک چالش خصمانه، که در مقابل این چالش خصمانه شما که مدیرید، شما که استادید، شما که دانشجو هستید، باید بایستید؛ این شد حرکت جهادى و مدیریّت دستگاه؛ چه مدیریّت دانشگاه، چه مدیریّت وزارت، چه مدیّریت هر بخشى از بخش‌هاى گوناگون این عرصه‌ى عظیم، خواهد شد مدیریّت جهادى».  (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه‌ها، تاریخ 11 تیر 1393)