دولت موقت

۱,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

تشكیل دولت موقت، با توجه به محتوای حكم امام خمینی (ره) به هنگام نصب مهندس بازرگان به نخست وزیری، دقیقا در راستای تلاش برای نهادمند كردن اهداف انقلاب اسلامی و تاسیس نظام سیاسی جدید صورت گرفت كه می بایست تحت نظارت رهبر انقلاب اسلامی مراحل گذر از نظام پیشین را به نظامی تازه بپیماید و به صورت تشكیلاتی و نظاممند برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی تلاش كند. كتاب حاضر به تبیین چگونگی این روند می پردازد.