خاطرات آیت‌الله خاتم یزدی

۱,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حضرت امام خمینی (ره)، در رهبری نهضت اسلامی یاران صدیق، فداكار و مبارزی داشت كه در كلیه امور سیاسی و علمی، به خدمت امام و اسلام شتافتند. مرحوم آیت‌الله سید عباس خاتم یزدی از جمله كسانی بود كه از زمان حضور حضرت امام در نجف اشرف،‌خود را وقف امام و انقلاب كرد. خاطرات آن مرحوم، گنجینه‌ای از اطلاعات ارزشمند در مورد اوضاع سیاسی، اجتماعی و مذهبی عراق در زمان حضور حضرت امام و حاوی مطالب مهمی مربوط به انقلابیون است كه در این كتاب به تفصیل بیان شده است.