خاطرات آیت الله مسعودی خمینی

جواد امامی

۲,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی با نام امام خمینی (ره ) گره خورده است . كتب تاریخی این دوران عموما ، به بیان شخصیت معظم له، پس از آغاز نهضت اسلامی پرداخته است و كمتر زندگی ایشان از بدو تولد تا شروع نهضت مورد توجه واقع شده است . آیت الله مسعودی خمینی به دلیل همشهری بودن با ایشان ، خاطرات زیبایی از دوران طفولیت ، كودكی ، نوجوانی و جوانی معظم له و برخی اطرافیان ایشان ، بیان می كند كه نقش بسزایی در شناخت ابعاد مختلف شخصیت آن یگانه دوران دارد. این خاطرات همچنین حاوی نكات و مسائل ارزشمندی درباره قلمرو جغرافیایی و نیز پیشینه ی تاریخی ـ سیاسی و اجتماعی شهر خمین است و ….