از كویر تا بهشت

۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب داستان زندگی مردی است كه فاصله ی میان كویر كرمان تا بهشت رضوان را با سال ها مبارزه در راه كسب سعادت برای خود و مردمش طی كرد , صمیمانه معلمی كرد، قاطعانه با ظلم در افتاد، عالمانه به تحصیل و تألیف و تحقیق پرداخت و عاشقانه در مسیر دیدار محبوب خاكستر شد. مردی كه هنر زیستن را با هنر مردن به یادگار گذاشت.