انقلاب اسلامى در ورامین

۳,۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در حوزه‏ى تحولات تاریخ معاصر ایران، نام ورامین با قیام 15 خرداد 1342 قرین است. تقریباً اکثریت قریب به اتفاق کسانى که در مقاطع مختلف تحصیلى خود با وقایع سال‏هاى 1342 - 1357 اندک آشنایى داشته‏اند، فاجعه‏ى کشتار پل باقرآباد ورامین در روز 15 خرداد 1342 همواره در ذهنشان تداعى مى‏شود؛ به طورى که این قضیه به اسطوره‏اى تاریخى بَدَل شده که نمادى از حضور همه‏سویه‏ى مذهب در جامعه‏ى ایران است. تمام همّ و غم رژیم شاه این بود که با اجراى پروژه‏ى »انقلاب سفید«، اقشار مختلف مردم از جمله روستاییان و کشاورزان را با خود همراه سازد تا به عنوان پشتوانه‏ى اجتماعى نظام از آنان بهره جوید؛ و احتمالا یکى از دلایل اصرار شدید شاه بر اجراى انقلاب سفید نیز ناشى از همین هدف بود. ورامین منطقه‏اى کشاورزى است و از دیرباز به دلیل حاصل‏خیزى‏اش، عمده‏ى ساکنان آن به کشاورزى اشتغال داشته‏اند. علاوه بر آن، افراد زیادى از نقاط مختلف کشور به این منطقه مهاجرت کرده و به کشاورزى پرداخته‏اند. رژیم شاه نیز این منطقه را مد نظر داشت و علاوه بر کارخانه‏هاى مختلف صنایع نظامى که در آن‏جا ایجاد نمود بعد از شروع برنامه‏ى اصلاحات ارضى و آغاز به‏کار کارشناسان کشاورزى آمریکایى در ایران، در مناطقى از ورامین مکانیزه کردن کشاورزى را مورد توجه قرار داد. این اقدامات قاعدتاً مى‏بایست میزان حمایت و وفادارى مردم ورامین را از رژیم شاه افزایش دهد که البته وقایع بعدى، نادرستى چنین تصورى را نشان داد. دستگیرى رهبر فقید نهضت اسلامى ایران که به دنبال مخالفت ایشان با برنامه‏هاى خفّت‏بار رژیم شاه و دخالت امریکا و اسرائیل در امور داخلى ایران صورت گرفت، موجى از مخالفت‏ها را در سراسر ایران برانگیخت. در این مخالفت‏ها که به قیام خونین 15 خرداد منجر شد، مردم ورامین نیز با آغاز راه‏پیمایى چند هزار نفرى به سوى تهران، حمایت خود را از نهضت به طور عینى نشان دادند. در سال‏هاى بعد نیز جوشش خون شهداى آن روز سرنوشت‏ساز، زمینه‏ساز تداوم و پیروزى نهضت انقلاب اسلامى شد. از این رو، براى ثبت نقش مردم ورامین در پیروزى انقلاب اسلامى پژوهشى آغاز گردید که نتایج آن به صورت کتاب حاضر به علاقمندان پژوهش در حوزه‏ى تاریخ انقلاب اسلامى عرضه شده است. این اثر، تصویرى از اقدامات انقلابیون مسلمان را در ورامین، با اتکا به اسناد و خاطرات به دست مى‏دهد و در واقع، گامى است در جهت شناخت هرچه بهتر و بیشترِ نقش مناطق مختلف کشور در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامى.