تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی از مهاجرت امام خمینی به پاریس تا پیروزی

۲,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پیروزی انقلاب اسلامی، وابسته به علل و عوامل متعددی بود؛ اما سه علت اصلی كه مورد تأكید محققان است در این زمینه بیش‏تر مورد توجه قرار گرفته است: نخست، باورهای دینی و اعتقادات اسلامی مردم ایران، دوم، وحدت مردم و مبارزات سیاسی آن‏ها و سوم، رهبری قاطع و بی‏نظیر امام‏خمینی. این سه عامل پس از آن كه در كنار یك‏دیگر قرار گرفتند و یك مثلث را تشكیل دادند به نیروی قدرتمندی تبدیل گردید و رژیم پهلوی را سرنگون ساخت. بررسی جنبه‏های متعدد این سه عامل، ماهیّت واقعی و عناصر تشكیل دهنده‏ی جنبش اسلامی مردم ایران را، روشن خواهد ساخت. از میان سه عامل فوق، رهبری امام‏خمینی بخصوص در شرایط حساس و بحرانی، تأثیر فوق‏العاده‏ای در به ثمر رسیدن مبارزات مردم مسلمان ایران، علیه دستگاه پهلوی ایفا كرد. از این رو، با بررسی جنبه‏های گوناگون رهبری امام خمینی و ویژگی‏های آن، زوایای مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی ایران روشن خواهد گردید. فاصله‏ی زمانی 14 مهرماه تا 22 بهمن 1357، یكی از فصول برجسته‏ی تاریخ نهضت اسلامی به حساب می‏آید. این برهه‏ی زمانی كه از هجرت حضرت امام به پاریس تا پیروزی انقلاب را در برمی‏گیرد، مملو از حوادث و اتفاقاتی است كه هر یك مسیر انقلاب را به پیش می‏برد. با توجه به اهمیت زمان فوق، مركز اسناد انقلاب اسلامی در قالب روش پژوهشی تاریخ شفاهی، وقایع و رویدادهای آن و نقش هدایت‏گر و سرنوشت‏ساز امام خمینی را در آفرینش موفقیت‏های این ایام مورد بررسی قرار داده است. مؤلف این اثر با استفاده از خاطرات شخصیت‏هایی كه در ایام فوق، در وقایع سیاسی تأثیرگذار بوده‏اند و نیز با كمك منابع كتاب‏خانه‏ای، گزارش منسجم و تحلیلی از وقایع ایام مورد بحث ارایه داده است. مركز اسناد انقلاب اسلامی امیدوار است با چاپ و انتشار چنین آثاری، گوشه‏هایی از مبارزات ملت مسلمان ایران را در ایام سلطنت پهلوی به نسل جدید عرضه نماید. مركز اسناد انقلاب اسلامی ضمن تشكر از محقق این اثر، آقای علی اكبری‏بایگی، از آقایان رحیم نیكبخت، معاون محترم تدوین؛ غلامرضا خسروی، مدیر بخش تدوین و دكترحمید كرمی‏پور، مدیر گروه خاطرات، به‏خاطر انجام این پژوهش و هم‏چنین هم‏كاران پرتلاش معاونت محترم انتشارات، تقدیر و تشكر می‏نماید.