جایگاه هولوكاست در پروژه صهیونیسم (اسطوره یا واقعیت)

۱,۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پس از شروع جنگ جهانی دوم، مسأله‌ای بنام كوره‌های جسدسوزی یا اتاق‌های گاز هیتلری كه به كشتارگاه میلیونها یا صدها هزار یهودی معروف گردیده، اسطوره‌ای شد كه برای اولین بار در برخی محافل صهیونیستی در آمریكا در سال 1942 میلادی مطرح شد و این در شرایطی بود كه هیچ فرد و یا محفل علمی، تاریخی و یا مطالعاتی و تحقیقاتی بدان اعتنایی نكرد، حتی سركردگان نیروهای متفقین در جنگ كه كاملاً‌ از مسائل آشكار و نهان جنگ، اطلاعات كافی داشتند، كوچكترین نظر و یا عكس‌العملی در این رابطه ابراز نكردند. اما وقتی در اواخر جنگ جهانی دوم صحنه‌های دلخراش بعضی از اردوگاه‌های اسرا و اجساد روی هم انباشته اسرایی كه از بیماری تیفوس جان داده بودند را دیدند، زمزمه‌ای تحت عنوان قتل عام یهود توسط نازی‌ها با اسلحه‌ای مخصوص به نام اتاق گاز شكل گرفت و سوژه و مسلك جدیدی در جهان به نام «هولوكاست» یا قتل عام یهود ساخته شد. با گذشت زمان هولوكاست ابعاد گسترده‌تری یافت، ابزارهای قتل متنوع‌تر شد، بر تعداد اردوگاه‌های كشتار جمعی افزوده شد و تعداد كشته‌شدگان به شش میلیون نفر رسید. در نهایت تبلیغات حساب شده‌ی نهادها و مجامع قدرتمند و ذی نفوذ صهیونیستی توانست تحریف‌های یك رویداد تاریخی را از طریق ابزارهای فرهنگی و هنری (هزاران جلد كتاب و صدها فیلم سینمایی) و به كمك افراد (تاریخنگاران رسمی)، مراكز، مؤسسات و نهادهای آرشیوی و مطالعاتی وابسته به صهیونیسم، به عنوان واقعیتی غیر قابل انكار به افكار عمومی القاء نماید. با این وجود تعدادی از اندیشمندان و روشنفكران غربی از طریق تشكیل گروههای تاریخی و تحقیقی با عنوان «تجدید نظرطلبی» تلاش كرده‌اند تا برخی از واقعیت‌های تاریخی این اسطوره را برای افكار عمومی بازگو نمایند. این قبیل افراد اگر چه در اقلیتند و از سوی نظام‌های حاكم بر كشور خود دچار محدودیتهایی هستند، اما توانسته‌اند شیپور مباحثه و مناقشه در مورد هولوكاست را به صدا درآورده و برای افشای حقایق تاریخی گام‌هایی بردارند. به عقیده‌ی روبرت فوریسون یكی از اعضای تجدید نظرطلبی، این اسطوره از سوی بعضی مجامع و سازمان‌های یهودی و كانون‌های صهیونیستی با اغراض كاملاً سیاسی و بلكه اقتصادی ساخته و پرداخته شده است و این مهمترین موضوعی است كه در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌‌‌‌‌گیرد. پرسش اصلی كه نگارش این كتاب بر پایه‌ی آن شكل گرفته، این است: اسطوره‌ی هولوكاست و بخش‌های آن (اردوگاه‌های كشتار جمعی، اتاق‌های گاز، كوره‌های جسدسوزی، رقم شش میلیون) چه نقشی در تثبیت پایه‌های سیاسی ـ اقتصادی اسرائیل داشته است؟ در این پژوهش، تلاش شده تا با نگرشی علمی- تحقیقی و براساس منابع موجود، زوایا و ابعاد گوناگون این اسطوره را مورد بررسی موشكافانه قرارداده و ضمن تبیین ابعاد تاریخی، فرهنگی و مذهبی اسطوره، به دستاوردهای سیاسی - اقتصاد‌ی‌ای كه این اسطوره برای اسرائیل همراه داشته، پرداخته شود. فهرست عناوین این كتاب بدین شرح است: - كلیات - ساختار اسطوره هلوكاست؛ 1- ابعاد تاریخی اسطوره هلوكاست 2- ابعاد فرهنگی اسطوره هلوكاست 3- ابعاد مذهبی اسطوره هلوكاست - دستاوردهای اسطوره هولوكاست؛ 1- ابعاد سیاسی اسطوره هولوكاست 2- ابعاد اقتصادی اسطوره هولوكاست