زندگی و مبارزات شهید آیت الله بهشتی

علی کردی

۲,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

شرح حال و مجاهدت های یاران امام، خود گویای بسیاری از زوایای تاریخ انقلاب اسلامی ایران است؛ مردمانی كه با رشادت در برابر عوامل منافق داخلی ایستادند و برای تحقق نظام اسلامی از جان و دل كوشیدند. این كتاب با بهره گیری از انبوه منابع مختلف سیر زندگانی و مبارزات عالم نستوه آیةالله شهید دكتر بهشتی را تشریح كرده است . مباحث حول دو محور عمده ی تلاش شهید بهشتی برای ایجاد نظام اسلامی و كوشش ایشان برای تحكیم پایه های آن سازماندهی شده است. بخش نخست كتاب، زندگانی و فعالیت های ایشان را تا پیروزی انقلاب اسلامی در بر می گیرد: محیط پرورش و تحصیل، فعالیت های علمی -فرهنگی و سیاسی و ویژگی های اخلاقی ایشان موضوعات عمده ی بحث هستند كه به گونه ای در خور فهم ارائه شده اند. بخش پایانی وقایع بعد از پیروزی انقلاب را در می گیرد :مدیریت سیاسی ایشان پس از پیروزی انقلاب در حزب جمهوری اسلامی، آغاز تضاد و درگیری ها با عناصر ضد انقلاب و تحلیل واقعه ی 7 تیر 1360 و پیامد های آن برای انقلاب، محور های عمده ی بحث را تشكیل می دهند.