جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ( بیانیه ها سال های 1376-1369) جلد 7

۲,۱۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تبلور آرزو و آرمان جریان روحانیت بود با فعال سازی حوزه ی وسیعی از نهاد ها انگیزه هاو اندیشه ها شرایط را برای تحقق جمهوریت در پرتو مردم سالاری دینی فراهم آورد. این کتاب مجموعه بیانیه های سال های 1369-1376 را شامل می شود که درباره ی مسائل مهم داخلی و متناسب با حوادث بین المللی صادر شده اند. دقت در عناوین این بیانیه ها میزان توجه و حساسیت این نهاد دیرپا را نسبت به اوضاع داخلی کشور و مسائل جهان بویپه دنیای اسلام نشان می دهد.