جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (بیانیه های سال های 1368-1362) جلد 6

۲,۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم یكی تشكل های مبارز بود كه در دوران رژیم پهلوی شكل گرفت و در اغلب جریان ها و حوادث انقلاب و نهضت امام خمینی (ره) حضوری فعال داشت. هشیاری و بیداری این نهاد در تعقیب مسائل داخل كشور پس از پیروزی انقلاب،و توجه به تحولات جهان در ارتباط با انقلاب اسلامی و آگاهی بخشی در قبال توطئه های دشمنان از مهم ترین ویژگی های بیانیه های صادر شده توسط جامعه ی مدرسین می باشد.بیانیه های سالهای 1362-1368 كه به مناسبت های گوناگون توسط جامعه ی مدرسین صادر شده در این كتاب در هفت فصل سامان یافته است.دقت در محتوا و تنوع موضوعات بیانیه ها اهمیت و ارزش و نیز حساسیت این نهاد را در قبال تحولات دوران مورد نظر به خوبی روشن می سازد.