سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (از تاسیس تا انحلال 1358-1365)

مهدی سعیدی

۲,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پژوهش حاضر به روند شكل گیری گروه های هفت گانه و تشكیل سازمان تا انحلال آن پرداخته است .