امام خمینی از هجرت به پاریس تا بازگشت به تهران

۲,۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

رژیم دیكتاتور شاه برای مصون ماندن از فعالیت‌های امام در دور جدید رهبری ایشان در سال 1357، به رژیم بعثی عراق دستور داد تا مانع فعالیت‌های ایشان شوند. پس از آن، اخراج امام از عراق و عدم پذیرش كشورهای همسایه از ایشان در دستور كار قرار گرفت. در یك فرایند كه رژیم شاه نیز از آن خشنود بود، امام راهی فرانسه شد تا در یك كشور اروپایی به مراتب كمتر از هر كشور اسلامی و مسلمان، دچار انزوای سیاسی شود. اما تقدیر خداوند بر آن قرار گرفت تا از دهكده‌ی كوچك نوفل لوشاتو در حومه‌ی پاریس، بزرگ‌ترین انقلاب توحیدی هدایت و رهبری شود. حضور هزاران ایرانی مقیم اروپا و آمریكاو به دنبال آن صدها خبرنگار و شبكه‌های خبری جهان در نوفل لوشاتو ، امام و رهبری ایشان را در صدر اخبار روز جهان قرار داد. امام در فرانسه ـ كه در ابتدا با محدودیت‌های شدید مقامات این كشور روبه رو شد ـ انقلاب اسلامی و توده‌های مسلمان طرفدار انقلاب را هدایت و ده‌ها توطئه و دسیسه را خنثی نمود. در این میان می‌توان به تلاش‌های چهار قدرت برتر جهان در جزیره‌ی گوادلوپ اشاره كرد كه با شجاعت و هوشیاری امام بی‌اثر ماند. حمایت و پشتیبانی همه‌ی قشرهای ملت قهرمان ایران از انقلاب اسلامی، دایما انقلاب را در شرایط پیروزی تقویت می‌كرد. این روند موجب فرار مفتضحانه‌ی شاه از ایران و بازگشت پیروزمندانه‌ی امام به كشور شد. همزمان با حضور امام در ایران، اشتیاق و انگیزه‌ی مردم برای ساقط كردن باقی مانده‌ی رژیم شاه شدت یافت. امام ضمن پاسخ به این مطالبه‌ی مردمی، دولت وقت انقلاب را معرفی و عملا جایگزین دولت بختیار نمود؛ اما انتظار همگان برای وارد آوردن آخرین ضربه‌ی مهلك در فاصله‌ی بین روند‌های 16 تا 22 بهمن به سر آمد. در این روز پرافتخار (22 بهمن 1357) انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید و فصل نوینی در حاكمیت اسلام گشوده شد. این كتاب در 5 بخش به علل و زمینه های هجرت امام به پاریس،رهبری انقلاب در پاریس و پیروزی انقلاب و بازگشت امام خمینی به وطن پرداخته است. در بخش اول به علل و زمینه های مهاجرت امام به فرانسه پرداختم كه در دو فصل تنظیم شده است. بخش دوم كه آن نیز مشتمل بر دو فصل است؛ به امام و رهبری ایشان در پاریس اختصاص دارد. بخش سوم كتاب به مواضع قدرت های بزرگ، چهره های سرشناس سیاسی در اقبال امام و دیدگاه امام در تعامل و یا تقابل با آنهاست. بخش چهارم به حوادثی پرداخته است كه روند پیروزی انقلاب را سرعت بخشید و امام در فرانسه با قدرت الهی خود آنها را مدیریت كردند. بخش پنجم و پایانی كتاب به پرواز انقلاب اختصاص دارد كه اقدامات شجاعانه ی امام را در بر می گیرد. توكل او به خداوند و حمایت توده های میلیونی از ایشان، به پیروزی انقلاب و سقوط نظام شاهنشاهی منتهی شد و امام دولت موقت انقلابی را در كشور مستقر فرمودند.