حال اهل درد (مروری بر خاطرات و اشعار استاد حمید سبزواری) (چاپ دوم)

مصطفی فیض

۲,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

شعر انقلاب ، به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ، شعر زر و زور نیست ، زبان یک ملت و شرح حال یک امت است ، شعر هدفدار و سازنده ی مردمی است و ... شاعر گرامی ما آقای حمید سبزواری از پیشکسوتان و پیشروان این راه است . زبان فاخر در شعر حمید ، با مضمون انقلابی و مکتبی ، آمیزه ای مطلوب و ارزنده پدیدآورده و مجموعه ی شعر او در دیوان معاصر فارسی ، فصل رغبت انگیز و شایسته ای گشوده است . مجموعه حاضر زندگی نامه و خاطرات این چهره ی برجسته ی فرهنگی و چهره ی ماندگار عرصه ی ادبیات این مرز و بوم است و امید که چراغی باشد فرا راه نسل نوین و این سخنش سرمشقی برای جوانان باشد که : به بازسازی میهن بیا کمر بندیم / که عندلیب چمن آب و دانه می خواهد...