انقلاب اسلامی در پایان نامه های دانشگاهی جهان (كتاب اول: روابط بین الملل - تاریخ سیاسی)

۴,۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب نخستین جلد از مجموعه "انقلاب اسلامی در پایان نامه های دانشگاهی جهان " است كه شامل چكیده و فهرست مطالب پژوهشهای دانشگاهی خارج از كشور در دوره دكترا در دو حوزه " روابط بین الملل " و "تاریخ سیاسی" ایران است. توجه هوشمندانه به این پژوهشها می تواند در آگاهی دانش پژوهان و جامعه ما به كثرت نظرات، جوانب و دامنه بحث و همچنین منطق درونی انقلاب اسلامی كمك ساز باشد.