خاطرات حجت الاسلام شیخ حسین عمادی

ایرج تبریزی

۳,۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی ایران، مهم‌ترین رویداد قرن بیستم است که به رهبری امام خمینی (ره) یک مرجع تقلید شیعه، در «جزیره‌ی ثبات» آمریکا رخ داد و نظام سیاسی سلطنتی را سرنگون کرده، به جای آن الگوی جدیدی از یک نظام سیاسی اسلامی را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» بنیان‌گذاری کرد. درباره ماهیت انقلاب اسلامی و علل پیدایش آن، نگرش‌های متعددی مطرح شده است که رهیافت فرهنگی از بیشترین توان برای تبیین آن برخوردار است. بر اساس این رهیافت ، علل شروع ، رهبری، شعارهای مردم ، اهداف و اندیشه‌های سیاسی حاکم بر انقلاب ایران ، همگی از اسلام شیعی سرچشمه گرفته است. در این میان، ورحانیت مبارز به مثابه یاوران رهبری، عوامل بسیج مردم و توزیع کنندگان پیام رهبر انقلاب اسلامی به ایفای نقش پرداختند. این امر اغلب از طریق مساجد به عنوان پایگاه مستحکم دینی ـ سیاسی در سراسر کشور تحقق یافت و همه‌ی مردم را با انقلاب اسلامی ایران آشنا ساخت. رژیم پهلوی نیز علی‌رغم به کارگیری تمامی ابزارهای سرکوب، نتوانست روحانیت و مساجد را از اجرای کار ویژه‌ای سیاسی اجتماعی باز دارد، چرا که قشر روحانی و نهاد مساجد در باور دینی مردم ریشه دوانیده و مبارزه با آن به معنی رویارویی با اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران و در نتیجه ناممکن بود. خاطرات مبارزانی که به طور مستقیم در کانون مبارزات انقلابی قرار داشته‌اند و از نزدیک وقایع مربوط به آن را مشاهده کرده‌اند، یکی از بهترین راه‌های شناخت انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز جهت نیل به همین مقصود به ضبط، تدوین و انتشار خاطرات انقلابیون همت گماشته است که کتاب حاضر نیز یکی از آثار متعدد در این زمینه است. چنین آثاری در کناری تبیین ماهیت و چگونگی رخداد انقلاب اسلامی، نحوه ی تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران را نیز در نقاط مختلف کشور توضیح می‌دهند که در این کتاب ضمن ارائه خاطرات راوی محترم، چگونگی سرکوب گروهک‌های مارکسیستی و عناصر ضد انقلاب در منطقه گرگان و گنبد بیان گردیده است. کتاب حاضر ، خاطرات چهل ساله‌ی حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ حسین عمادی را بازگو می‌کند. او یکی از روحانیون پرتلاش تاریخ انقلاب اسلامی بوده است که با شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) با این نهضت همراه و همگام شد و با ایراد سخنرانی‌های متعدد بر ضد رژیم پهلوی به مبارزه پرداخت که در نتیجه‌ی این فعالیت‌ها به زندان و تبعید محکوم گردید . او علاوه بر حضور مؤثر در دوران انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقش مهمی در منطقه‌ی گنبد و تثبیت انقلاب اسلامی در آن مناطق ایفا کرد.