استقلال قاضی و قوه‌ی قضاییه در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه

۲,۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 موجب تحقق حاکمیت دین در همه‌ی عرصه‌ها گردید. در حقیقت ماهیت انقلاب اسلامی چیزی جز اجرای احکام و موازین اسلامی نبود. قاضی و قضاوت در مکتب جهانی اسلام به دلیل اجرای احکام و حدود الهی، اهمیت والایی دارد و در عین حال منصب قضاوت یکی از پرمخاطره‌ترین مناصب اجتماعی محسوب می‌شود. شناخت و شناساندن ویژگی‌های قضا و قاضی برای اکثریت قریب به اتفاق مردم و حتی دستگاه‌های مختلف قضایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا قضاوت در اسلام منصبی الهی است. مناصب اجتماعی به فراخور تغییرات و تحولات سیاسی و دست به دست شدن قدرت‌ها، دچار تغییرات می‌شوند، چه بسا افرادی که بدون داشتن ویژگی‌های لازم در مناصب مهم اجتماعی تکیه می‌زنند. اما در نظام اسلامی، قاضی دارای یک منصب الهی است که مشمول تحولات سیاسی نمی‌شود. برخلاف منصب اجتماعی که قدرت سیاسی آن را به هر کس بخواهد اعطا می‌کند، قضاوت در اسلام به شایسته‌ترین افراد واگذار می‌شود تا بتوانند به شایستگی حدود الهی را اجرا کنند. از این رو در نظام حقوق اسلام، به استقلال قاضی به عنوان فردی که به دور از هیاهوهای سیاسی و تبلیغاتی، صرفاً نظر خود را به اجرای احکام الهی معطوف می‌کند، توجه ویژه‌ای شده است. از این جهت، استقلال قاضی در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی کاملاً رعایت شده است و قاضی در چارچوب احکام و موازین الهی حکم صادر می‌کند و براساس این موازین نباید تحت تأثیر عوامل دیگر قرار گیرد. ارزش این امر وقتی بیشتر روشن می‌شود که در مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر مورد مطالعه قرار گیرد. در این راستا کتاب حاضر مقوله‌ی مذکور را در سه نظام حقوقی آمریکا، فرانسه و جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار می‌دهد.