خاطرات حسن گرامی

۱,۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

    علی‌رغم گذشت بیش از نیم قرن از نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران و انتشار کتاب‌های متعدد، ناگفته‌های بسیاری باقی مانده و زوایای تاریکی قابل شناسایی است. با آنکه نیروهای مذهبی مهم‌ترین تلاش‌ها و پیکارها را برای ملی کردن صنعت نفت داشتند به دلایلی تاریخچه‌ی مبارزات و مجاهدات آنها به خوبی بازگویی نشده است. با این وجود و ضرورت ثبت و انتشار اسناد و خاطرات تاریخی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی سراغ بستگان و نزدیکان آیت‌‌الله کاشانی رفته است که کتاب پیش‌رو حاصل آن می‌باشد. مرحوم حسن گرامی از نزدیکان و بستگان آیت‌الله کاشانی است که در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت و دیگر مبارزات آیت‌الله کاشانی از نزدیک شاهد عینی بوده است. در این خاطرات گوشه‌ها و زوایای ناگفته بسیاری از حوادث سال‌های بعد از شهریور 1320بازگو می‌گردد که با روایت‌های مطرح شده از سوی طرفداران طیف خاصی از این جنبش ملی در تعارض است: طیفی که با حجم انبوهی از آثار تعمداً در صدد نادیده گرفتن نقش نیروهای مذهبی و در رأس آنها روحانیت شیعه است.