قطعه 26(جلد دوم )

حسین قدیانی

۹,۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

فتنه سال 1388 صرفنظر از تأثیرات عدیده در عرصه سیاست و اجتماع، باعث خلق ادبیات ویژه‌ای نیز شد و واژگان و تعابیر جدیدی را وارد فرهنگ سیاسی مردم ایران كرد كه پیش از آن سابقه نداشت. مقابله با جنگ نرم و جریان فتنه در فضای سایبر و عرصه مطبوعات كشور باعث رشد و شكوفایی جوانانی شد كه انصافاً مصداق «افسران جنگ نرم» بودند كه مقام معظم رهبری نیز به آنان توجه و تأكید ویژه‌ای داشتند. جوانانی كه قدرت قلم و نویسندگی خود را در دفاع از ولایت به كار بستند. حسین قدیانی از نویسندگان جوان این عرصه است كه مطالب گوناگونی درباره حوادث و ابعاد مختلف فتنه نگاشته است. مجموعه پیش‌رو نوشته‌های متعددی را شامل می‌شود كه به بررسی، ارزیابی و انتقاد از عملكرد اشخاص، مقامات و نهادها و سازمان‌ها... می‌پردازد، ولی «نه ده» همچنان محور اغلب نوشته‌های اوست. نویسنده با بكارگیری تعابیری چون «خورشید»، «حضرت ماه»، «ستاره» و با تكرار عباراتی چون «أین عمار» و «خواص بی‌بصیرت» در دل‌نوشت‌های خود فضایی جالب و دلنشینی برای خواننده فراهم می‌آورد و با نگاشتن مطالبی در قالب طنز بسیاری از مسائل را با بیانی متفاوت ابراز می‌كند.