فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی(چاپ دوم )

۹,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی ایران به عنوان جنبش اجتماعی ـ سیاسی معطوف به ارزش، از معدود انقلاب‌های فراگیر در قرن بیستم محسوب می‌شود كه در آن ارزش‌ها و اعتقادات مردم، مهم‌ترین عامل پیش‌برنده انقلاب بوده است. با مروری بر روند حركت انقلابی مردم ایران به رهبری مرجعیت دینی و هدایتگری حضرت امام )ره) می‌توان به یك جمع‌بندی نهایی از خواسته‌ها و مطالب تاریخی ملت، دست یافت كه در قالب اعلامیه‌ها، شعارها و دیوارنوشته‌ها بروز یافته است. شعارهای مردم انقلابی را در واقع می‌توان شالوده و نماد این جنبش دانست. از این‌رو، به منظور شناخت و تحلیل هرچه دقیق‌تر و جامع‌تر انقلاب اسلامی، گردآوری و تحلیل آنها اقدامی ضروری می‌نماید. شعارهای انقلاب اسلامی خود بر دو نوع هستند: بخشی از آنها شعارهای شفاهی و برخی نیز شعارهای نوشتاری و دیوارنوشته‌هایی بودند كه پیام پنهانی مردم را منعكس می‌كردند. شعارها اگرچه پیام‌های آنی و گذرا دربرداشتند، اما وجود عناصر پایداری در آنها، خود باعث شور انقلابی در توده‌ مردم می‌شد و جریان نهضت را به جلو پیش می‌برد. تبدیل شعار به «شور انقلابی» و در پی آن به «شعور انقلابی» فرایندی بود كه در انقلاب اسلامی به خوبی ماهیت انقلاب اسلامی را مشخص می‌ساخت و همین شعارها بودند كه «فرهنگ انقلاب اسلامی» را برای نسل بعد از انقلاب، نمایان ساختند. از این‌روی مطالعه و بازخوانی این شعارها، بعد از هر دوره زمانی می‌تواند افق آینده را مشخص‌تر نماید. مركز اسناد انقلاب اسلامی براساس رسالت علمی و انقلابی خود تلاش می‌كند با انتشار مجدد كتاب «فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی» فرصتی دوباره را برای پژوهشگران و خوانندگان، فراهم آورد تا از طریق بازخوانی و تدقیق در مفاهیم شعارهای دوران انقلاب اسلامی، ماهیت واقعی و اهداف انقلاب اسلامی را مورد مطالعه قرارداده، از این رهگذر به نكات جدیدی از منظر روانشناختی، جامعه‌شناختی و تاریخ دست یابند و ارزیابی صحیحی از جهت‌گیری افراد و شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشند.