انقلاب اسلامی در كرج

۱۲,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی از نظرگاه‌های مختلف می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد. در برخی آثار خاطرات دست‌اندركاران انقلاب مورد توجه واقع می‌شود، در برخی دیگر اسناد و مستندات تاریخی و در بعضی دیگر بررسی رویدادهای انقلاب در سطح ملی و همچنین در نواحی و مناطق خاصی مبنای مطالعه قرار می‌گیرد. انقلاب اسلامی ایران كه ثمره‌ی رهبری حضرت امام‌خمینی و پیروی مردم مسلمان ایران از ایشان بود، در پهنه‌ای گسترده به نام «ایران» به‌وقوع‌پیوست كه ویژگی مهم آن اسلامی و همگانی‌بودن آن است.در پژوهش‌هایی كه تاكنون پیرامون انقلاب اسلامی در مركز اسناد انقلاب اسلامی انجام شده بخشی به موضوع اخیر یعنی بررسی تاریخ انقلاب اسلامی در شهرستان‌ها اختصاص یافته است كه آثار پرارج و مهمی هستند. از جمله‌ی این نوع تاریخ‌نگاری¬ها كه با تكیه بر اسناد و خاطرات و منابع پژوهشی تألیف شده است، انقلاب اسلامی در كرج است. كرج به علت بافتِ جمعیتی و ویژگی‌های خاص خود حوادث و تحولات ویژه¬ای در جریان انقلاب اسلامی داشته است. فقدان حوزه¬ی علمیه¬ی كهنسال و همچنین فقدان بازار سنتی در آن موجب گردید مبارزات اسلامی در كرج رویكرد كارگری و دانشجویی داشته باشد. با این حال كرج به دلیل داشتن باغات همواره محل رفت و آمد علما و مبارزان مسلمان بوده است.