خاطرات امیر شهید سپهبد صیاد شیرازی

۱,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب زندگینامه و خاطرات امیر شهید سپهبد صیاد شیرازی از زبان خودش می باشد كه در پنج جلسه مصاحبه با مركز اسناد انقلاب اسلامی بیان داشته اند. و از دو جهت دارای اهمیت است، اول آن كه در جای جای كلامش آهنگ خدایی به گوش می رسد و هیچگاه خود را از حوزه هدایت خداوند خارج ندیده و همه را از بركت نماز كه در كانون خانواده فرا گرفته می داند، دوم این كه خاطرات ایشان گوشه هایی از تاریخ انقلاب و نقش و نفوذ مذهب را در ارتش نشان می دهد.